×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

لیست اخبار صفحه :1
دانشگاه از سیستم HIM برای نشر دانش در دنیا بهره‌گیری می‌کند
دکتر علیرضا زالی:

دانشگاه از سیستم HIM برای نشر دانش در دنیا بهره‌گیری می‌کند

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه در فرهنگ مدیریتی بدون انتقال دانش، بهره‌وری امکان پذیر نیست، گفت: امروز با افتخار دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی در قالب تفاهم‌نامه‌های مشترک که با موسسات و مراکز علمی معتبر منعقد کرده است، در فضای سیستم HIM دانش را در کشور و دنیا نشر می‌دهد.

جشنواره دانشگاه بهره‌ور؛ تلنگری برای تحقق مدیریت سبز در کشور

جشنواره دانشگاه بهره‌ور؛ تلنگری برای تحقق مدیریت سبز در کشور

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه این دانشگاه اقدامات جسورانه‌ای را در زمینه مدیریت سبز رقم زده است، گفت: برگزاری جشنواره دانشگاه بهره‌ور می‌تواند تلنگری برای حرکت جمعی در راستای تحقق مدیریت سبز در کشور باشد.

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست