×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از سال 1396 با تکیه بر توان کارشناسی، رویکرد علمی و تشکیل کارگروه‌های تخصصی با همکاری تمامی سطوح دانشگاه، توسعه سامانه مدیریت هوشند سلامت در راستای افزایش کیفیت خدمات سلامت، مدیریت هزینه ها، افزایش کارایی، ارتقای رضایت مندی بیماران، ارتقای کیفیت آموزش بالینی با محوریت بیمارجهت دستیابی به بهره وری بالاتر در همه ابعاد، آغاز نمود.

 

  ماموریت کارگروه مدیریت بهره‌وری:

ساختار راهبری بهره‌وری در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی که با ارائه راهکارهای بومی و عملیاتی با اتکا به مشارکت جمعی ارکان دانشگاه و خرد جمعی، فناوری‌های نوین مبتنی بر هوش مصنوعی و سامانه‌های هوشمند و خبره، زمینه تحقق دانشگاه بهره‌ور در حوزه بهداشتی، تشخیصی، درمانی، توانبخشی، مراقبتی، آموزش علوم پزشکی، تحقیقات و فناوری و فرهنگی و دانشجویی را فراهم می‌آورد.

 

 

    چشم انداز کارگروه مدیریت بهره‌وری:

دانشگاه سرآمد و مرجع بهره‌وری در نظام سلامت کشور

 

 

ارزشهای بنیادین کارگروه مدیریت بهره‌وری:

  • خلاقیت و نوآوری در برنامه‌های بهره‌وری
  • هوشمندسازی، تحول دیجیتال و استفاده از هوش مصنوعی برای مسئله‌محوری
  • مشارکت و کار تیمی
  • ارتقای مستمر کیفیت، مشتری مداری و احترام به شأن و کرامت انسانی گیرندگان خدمت
  • شفافیت در پاسخگویی در کلیه سطوح مدیران
  • جامعه‌محوری و مشارکت جامعه در نظام ارائه خدمات و مراقبت‌های سلامت
  • سرمایه‌های انسانی به عنوان منبع اصلی تحول سازمانی
  • عدالت محوری در دسترسی

 

اهداف کلان کارگروه مدیریت بهره‌وری:

G1. رسیدن به بلوغ سازمانی در حوزه استقرار نظام جامع مدیریت بهره‌وری در دانشگاه

G2. دستیابی به نظام نوین مدیریتی مبتنی بر هوش تجاری و تحول دیجیتال

G3. توسعه نظام مدیریت دانش بهره‌وری و استقرار چرخه مدیریت دانش و تجارب 

G4. توسعه پژوهش‌های کاربردی مبتنی بر HIM

G5.برندسازی  دانشگاه بهره‌ور در سطح ملی و بین‌المللی‌

G6.ارتقای کیفیت بالینی و دستیابی حداکثری به رضایت مشتریان داخلی و بیرونی

G7.کاهش هزینه تمام شده خدمات مراقبت سلامت

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست